Những thông tin mà khách hàng cung cấp khi sử dụng website cuoiholoi.vn đều được bảo mật tốt nhất với công nghệ mã hóa hiện đại. Chúng tôi cam kết không có chuyện làm lộ thông tin khách hàng hay bị hacker xâm nhập để lấy dữ liệu người dùng đã cung cấp. Mọi truy cập trái phép đều bị loại trừ khỏi kho dữ liệu của website chúng tôi. Trường hợp khách hàng bị lộ thông tin bởi truy cập trái phép năm ngoài phạm vi kiểm soát của chúng tôi thì Việt Smile sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm hay hình hức khiếu nại, tranh chấp nào cả.

Bệnh nhân được khuyến nghị là phải năm rõ những quyền lợi của bản thân cũng như là các dịch vụ nha khoa có trên website này cung cấp. Khi đăng ký thông tin sử dụng dịch vụ thì bạn cần đọc rõ điều khoản cũng như là chính sách bảo mật của chúng tôi. 

Thông tin mà chúng tôi thu thập 

Để tư vấn cho khách hàng miễn phí trên website cuoiholoi.vn thì chúng tôi cần thu thập các thông tin bao gồm:

 • Họ tên: 
 • Số điện thoại: 
 • Nội dung tư vấn: 

Đó là những mục thông tin mà chúng tôi cần thu thấp để liên hệ và tư vấn cho khách hàng được tốt nhất. Đảm bảo quyền lợi của khách hàng và vận hành dịch vụ được tốt nhất. Nha khoa Việt Smile không chịu trách nhiệm khi người dùng tiết lộ thông tin cho bên khác ngoài website cuoiholoi.vn. 

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng vào những mục đích sau: 

 • Giải đáp thắc mắc, băn khoăn của khách hàng về dịch vụ nha khoa của Việt Smile khi có nhu cầu đăng ký.
 • Tư vấn giải pháp tốt nhất về dịch vụ răng miệng cùng các gói ưu đã hiện đang áp dụng.
 • Thông báo thường xuyên cho khách hàng khi có các sự kiện khuyến mãi của nha khoa. 
 • Liên lạc, kết nối khách hàng trong trường hợp đặc biệt. 
 • Thông tin cá nhân của khách hàng đã cung cấp sẽ được sư dụng trong nội bộ nha khoa. Cung cấp các đơn vị có liên kết với chúng tôi để phục vụ khách hàng tốt nhất. 
 • Trong trường hợp có yêu cầu hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên liên quan (nếu có), chúng tôi có trách nhiệm cung cấp dữ liệu thông tin của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài trường hợp này, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Mọi thông tin mà người dùng cung cấp đều được lưu trữ và bảo mật ở máy chủ của cuoiholoi.vn. Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ luôn được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu muốn gỡ bỏ. Mặc dù vậy thì thông tin cá nhân của khách hàng đã từng liên quan đến đơn hàng vẫn sẽ được máy chủ website chúng tôi lưu trữ quản lý và lưu hành nội bộ. 

Những ai có quyền sử dụng thông tin của khách hàng 

Các đối tượng sau đây được quyền sử dụng các thông tin mà khách hàng cung cấp trên website cuoiholoi.vn. 

 • Công ty nha khoa Việt Smile
 • Các đơn vị vận chuyển có liên kết với Việt Smile. 

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng 

 • Tất cả những thông tin khách hàng cung cấp đều được cam kết bảo mật tốt nhất bởi hệ thông chúng tôi. Việc lưu trữ thông tin khách hàng đều phải có sự chấp thuận, đồng ý của khách hàng đó. Ngoại trừ một vài tường hợp pháp luật có quy định khác. 
 • Không sử dụng, tiết lộ hay chuyển giao thông tin của người dùng đã cung cấp cho bất kỳ một bên nào khác. Ngoại trừ những đơn vị vận chuyển có liên kết với Việt Smile để hỗ trợ khách hàng. 
 • Trường hợp máy chủ của website bị tấn công và có nguy cơ lộ thông tin thì chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý. 
 • Đề nghị khách hàng có khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin liên hệ với Ban Quản trị của website, đồng thời cung cấp các bằng chứng, chứng cứ để chúng tôi có cơ sở giải quyết khiếu nại.
 • Khi tiếp nhận những phản hồi, khiếu nại này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
 • Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền của mình, Công ty sẽ đề nghị chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng. Trong trường hợp này, Công ty vẫn phối hợp hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng.
 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty và khách hàng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
Bình luận của bạn